Title Image

Allmän kurs språkstöd

Allmän kurs - språkstöd

En kurs på grundskolenivå med fokus på det svenska språket. Vi vill hjälpa dig att komma in i samhället så fort det bara går så att du kan få fortsätta studera eller arbeta med det du tycker om.

Allmän kurs språkstöd är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du har svenska som andraspråk på Sfi D-nivå eller motsvarande.

Beroende på din studiebakgrund studerar du ett till två år. Under tiden du är här fokuserar vi på de ämnen du behöver för att komma in på ett yrkesprogram på gymnasienivå. När du studerar hos oss vill vi ge dig möjligheten att utvecklas i det svenska språket. Vi arbetar därför mycket med språket i de olika ämnena. Att samtala är viktigt så därför diskuterar vi mycket samt gör presentationer av olika slag förutom vardagliga dialoger. Vi läser och tränar på läsförståelse och att skriva. Matematiken läggs på den nivå du befinner dig på. Utbildningen kan leda till behörighet motsvarande grundskolan så du kan söka vidare till de flesta yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du kan också söka vidare till folkhögskolans allmänna kurser om du önskar det. För mer information ta kontakt med Inger Lise Wahlberg.

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Tarna_FHS_20150916_104954

Inträdeskrav

Du måste vara minst 18 år fyllda och ha SFI-D eller motsvarande kunskaper i svenska.

För ytterligare information, klicka på länken nedan.

Antagningskriterier

Övrig information

Utbildningen kan ge behörighet till yrkesprogram på gymnasienivå.
Hösttermin: 22 augusti – 16 december 2022
Vårtermin: 9 januari – 2 juni 2023

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Terminsavgift på 1400 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter. Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband studiebesök och andra resor.

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

På Allmän kurs – språkstöd fokuserar vi på de ämnen du behöver, med fokus på svenska, för att komma in på ett yrkesprogram på gymnasienivå. Det kan till exempel vara utbildning till undersköterska, byggarbetare eller barnskötare.

De ämnen som du kommer att studera är exempelvis:

  • Svenska
  • Matematik
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap

Fler ämnen kan också vara aktuella, beroende på förkunskaper och vad du ska
göra efter din tid på Tärna.

En gång i veckan deltar Tärnas samtliga kursdeltagare i den omtyckta och populära aktiviteten ”Gemensam friskvård”. Här kan du välja allt från boxning, vattengymnastik eller gym till promenader och yoga. Utbudet kan variera! En eftermiddag varje vecka får du även möjlighet att utveckla ditt estetiska skapande inom textil, keramik, foto och bild.

Har du långt att pendla, vill komma ett steg närmare eget boende eller bara få uppleva folkhögskolelivet fullt ut? Då kan du bo på vårt internat!

Internatet på Tärna folkhögskola ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.

ANSÖK NU

Sista ansökningsdag 30 april