Cookies

Den här webbplatsen använder cookies enbart för att räkna antalet besökare med hjälp av Google Analytics. Ingen personlig spårningsdata sparas av oss.

Om du väljer att anmäla dig till en kort kurs kommer vi att under en tid spara dina uppgifter på webbplatsen. Detta görs för att kunna hantera bokningar av rum och eventuella återbud. All vidare hantering av kursansökan sker ej via webbplatsen.

Om du väljer att anmäla dig till en lång kurs sparas inga uppgifter på webbplatsen. All vidare hantering av kursansökan sker via Schoolsoft.