Terminstider

Terminer, datum och lov

2023

Vårterminen 2023:
9 januari–2 juni

Lovdagar
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 14

Speciella dagar
Tärnadagen 13 maj

2023

Höstterminen 2023:
28 augusti–22 december

Lovdagar
Höstlov vecka 44

Speciella dagar
Inga fastställda