Om Tärna folkhögskola

Under din tid hos oss får du chans att växa som person och skaffa dig värdefulla erfarenheter och kunskaper. Vår uppgift är att anpassa undervisningen efter dina behov och utifrån var du befinner dig just nu. Oavsett vilken kurs du väljer.

Vi ger dig utrymme, tid och support. Här kan du bo på internatet som ligger i skolans vackra park, leva folkhögskoleliv, ha kul och skaffa nya vänner för livet.

Tärna folkhögskola är en av Sveriges 155 folkhögskolor. En av våra viktigaste uppgifter är att ge dig användbara och relevanta kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Vi erbjuder två sorters kurser, allmän och profilkurs. Profilkurser, yrkesinriktade utbildningar, kan du som har gymnasiekompetens söka till. På Allmän kurs kan du läsa in gymnasiet och din grundläggande utbildning. Så att du får behörighet till att studera vidare på högskola, universitet eller välja en yrkesutbildning.

Verksamhetsidé

“Tärna folkhögskolas verksamhetsidé är att vara en utbildnings- och konferensresurs genom att erbjuda länets invånare, andra läns invånare, regionanställda, föreningar och organisationer ett varierat utbud av kurser, uppdragsutbildningar och konferenser.”
“Tärna folkhögskola skall ge deltagarna en möjlighet till ny kunskap och nya erfarenheter för att de ska kunna styra sina liv mot självvalda mål. Detta gör vi genom folkbildningens pedagogiska synsätt som präglas av mötet, dialogen, ifrågasättandet, reflektionen, det aktiva deltagandet och jämlikheten inom gruppen.”

Drogpolicy

Det är inte tillåtet att konsumera alkohol eller droger på skolan, vilken även innefattar vårt internat. Du ska ha varit drogfri i minst 2 år för att få ansöka till våra kurser.

Skolledning

På Tärna folkhögskola består ledningsteamet av rektor Margareta Wistrand, biträdande rektor Jenny Jogensjö och tf servicechef Cristine Ogemar. Utöver dessa har vi duktiga, engagerade lärare, lokalvårdare, vaktmästare, administratörer, IT-tekniker, kökspersonal, husmor, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och kurator.

Matsal

Maten är en viktig del av livet på Tärna. Vår kökspersonal erbjuder varje dag hemlagad, varierad mat. Det bakas dessutom hembakat bröd och till lunch och middag serveras ett stort salladsbord. Det finns även alltid ett vegetariskt alternativ att tillgå. För att få specialkost och/eller anpassad måltid krävs intyg från läkare, dietist eller specialistsjuksköterska.

För våra inackorderade deltagare ingår varje vardag frukost, lunch, fika och middag.

Har du frågor om maten?
Kontakta husmor Cristine Ogemar, 073-096 33 88.

Friskvård

Tärnas samtliga kurser innefattar gemensam friskvård. En gång i veckan deltar i stort sett samtliga kursdeltagare i denna omtyckta och populära aktivitet, där utbudet innehåller allt från boxning, vattengymnastik eller gym till promenader och yoga. Du kan också välja att arbeta med något inom det estetiska området exempelvis textil, keramik, foto och bild.

Huvudman

Landstinget Västmanland sammanträdde som det första av alla landsting måndagen den 14 september 1863, en vecka före de övriga landstingen i Sverige. Det berodde på att ordinarie sammanträde krockade med Västerås marknad som sedan mycket länge hade ägt rum den tänkta sammanträdesdagen, den tredje måndagen i september.

Landstinget Västmanland är därmed landets äldsta landsting men kallas numer Region Västmanland. Med Region Västmanland som huvudman är Tärna folkhögskola en av de äldsta folkhögskolorna vi har här i landet.

Politisk ledning

Regionala utvecklingsnämnden leder Region Västmanlands verksamhet inom kulturområdet och är ansvarig styrelse för Tärna folkhögskola.

Ordförande
Jenny Landernäs (M) , 021-961 40 64
jenny.landernas@regionvastmanland.se

1:e vice ordförande
Elin Granqvist (KD) , 021-481 89 78
elin.granqvist@regionvastmanland.se

2:e vice ordförande
Karolina Myllergård (S) , 021-17 46 42
karolina.myllergard@regionvastmanland.se

Läs mer om nämnden och dess ledamöter här

Tärnadagen

Tärnadagen  2024 är inställd. Vi återkommer med mer information nästa år inför Tärnadagen 2025.

Elevförbund