Hantering av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/introduktion-till-gdpr/. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder. Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. 

Personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller oss I samband med att du till exempel kontaktar oss via vårt kontaktformulär, kontaktar oss via någon av våra annonser i sociala medier eller söker en kurs hos oss. Då delar du frivilligt med dig av dina kontaktuppgifter och vid ansökan till kurser även ditt personnummer. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information till dig. 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller på din egen begäran. Ingen information delas vidare till någon tredjepart. 

Rätt att begära ut information

Om du har funderingar och frågor kring vilka personuppgifter vi har om dig eller vill uppdatera/ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran per post eller ett e-postmeddelande till skolexp@tarna.fhsk.se.

Mottagande av e-post

Vi måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är emottagen hanteras e-posten olika beroende på innehållet i denna. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då det inte är ett säkert sätt att kommunicera på.

Statsbidrag

Den behandling av personuppgifter som är nödvändig i folkhögskolornas statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhet kan ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna av allmänt intresse är fastställda i nationell rätt genom bl.a. förordningen (2015:21§8) om statsbidrag till folkbildningen. En folkhögskola som anordnar motsvarande utbildning till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare utför en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i skollagen.

Arkivering av intyg i pappersformat

Alla intyg från allmän kurs, särskild kurs, kort kurs, arbetsmarknads uppdrag samt svenska från dag ett ska sparas.

Behörighetsintygandet och arkiverandet av intyg är myndighetsutövning och ett statsbidragsvillkor med ett tydligt ändamål enligt regeln om allmänt intresse och därmed en rättslig förpliktelse. Skolan ska spara intyg i minst 50 år enligt arkivlag 1990:782 och enligt Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor. Skolan sparar också protokoll från omdömessättning.

 

Om du har frågor maila oss på skolexp@tarna.fhsk.se

Personuppgiftsansvarig:
Tärna folkhögskola
Folkhögskolevägen 12
733 93 Sala

 

Dataskyddsombud är:
Joakim Berndes
Tärna Folkhögskola
joakim.berndes@regionvastmanland.se 
076-777 00 24