Antagningskriterier

Generella Antagningskriterier för studier på Tärna folkhögskola.

1. Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 2 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller använt andra droger.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.
 • Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

2. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

Skolan tillämpar obligatorisk antagningsintervju för urvalet.
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:

 • Har störst behov av att läsa kursen.
 • Har studiemål som stämmer överens med kursens profil.

Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som:

 • Har arbetslivserfarenhet.
 • Bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola.

3. Så här går ansökan till

1. Du fyller i ansökan via Schoolsoft, eller i skolans eget formulär som finns här →

2. Du bifogar eller mailar följande till skolexp@tarna.fhsk.se

 • Betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 • Personbevis
 • Foto

3. Du skriver ett personligt brev med dina studiemål, där berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen och bifogar det till ansökan. Vi vill att du skriver lite om varför du vill gå just på folkhögskola, vad du vill få ut av kursen och hur du vill använda kunskaperna som du får på kursen.

4. Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per brev/e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.

5. En tid efter din ansökan kommer du att bli kallad till intervju. Du kan endast bli antagen eller hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.

Beslut om antagning fattas av kursansvarig och skolledningen. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor/nämnd.

Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga, se Riktlinjer.

Specifika antagningskriterier för de olika utbildningarna.

Allmän kurs

 • Personlig intervju vid antagning
 • Bifoga ditt senaste betyg till oss.

IT-pedagog

 • Personlig intervju vid antagning
 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Arbetslivserfarenhet önskvärd
 • Annan utbildning kan bedömas likvärdig
 • Bifoga gymnasiebetyg eller motsvarande

Stresspedagog (diplomerad)

 • Personlig intervju vid antagning
 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Kunskap i svenska motsvarande minst SvA grund
 • Arbetslivserfarenhet önskvärd
 • Arbete och/eller grundläggande studier inom stresshanteringsområdet är önskvärt. Till exempel kan du ha gått en hälsoutbildning på någon av landets folkhögskolor, läst en fristående kurs eller arbetat med människor i dessa frågor.

Vårdbiträde och undersköterska

 • Personlig intervju vid antagning
 • Bifoga ditt betyg från grundskolan

Hälso- och stresspedagog

 • Personlig intervju vid antagning
 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Kunskap i svenska motsvarande minst SvA grund
 • Arbetslivserfarenhet önskvärd
 • Annan utbildning kan bedömas likvärdig
 • Bifoga gymnasiebetyg eller motsvarande

Massör

 • Fullständigt kursintyg efter avslutad hälsoutbildning på folkhögskola, eller motsvarande kunskaper från annan utbildning som kan bedömas likvärdig, där det ingår en grundläggande massageutbildning.
 • Ha genomfört minst 30 stycken helkroppsmassage-behandlingar.
 • Bifoga tidigare kursintyg

Filmproduktion

Ansökan till termin 1

 • Personlig intervju vid antagning 
 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande 
 • Annan utbildning kan bedömas likvärdig 
 • Bifoga en presentation av dig själv i form av en enklare film.
 • Bifoga gymnasiebetyg eller motsvarande

 

Ansökan till termin 2

 • Personlig intervju vid antagning 
 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande 
 • Annan utbildning kan bedömas likvärdig
 • Grundläggande kunskaper i filmskapande. Du ska ha erfarenhet av att skriva manus, filma och redigera. 
 • Bifoga valfritt filmprojekt, youtubeklipp eller musikvideo du har gjort tidigare.
 • Bifoga gymnasiebetyg eller motsvarande