Yrkeskurser

Filmkurs

Har du ett filmprojekt som du vill genomföra och behöver handledning? Eller är du nybörjare och vill få koll på grunderna både i teknik och berättande? Alla är välkomna till Filmkurs.

Vill du komma vidare med din filmidé? Det spelar ingen roll om du är i början eller kommit lite längre med ditt projekt och konstnärliga uttryck. I denna kurs får du handledningstid på distans av både lärare och andra elever. Vi blandar övningar med personlig handledning där vi tillsammans sätter mål.

Är du nybörjare ligger fokus på att du ska få förståelse och kunskap att utföra enkla filmprojekt med, manus, projektplanering, grundläggande foto och redigering. I projekten får du testa på och utveckla ditt filmberättande. Och du kommer att kunna ta av inspelade föreläsningar.

Allt du behöver är något att filma med, om det är din egen filmkamera eller din mobiltelefon spelar ingen roll.

Samtliga delar i kursen går att utföra med din mobil, men redigeringen görs bäst på dator, då alla föreläsningar i klippning gäller Adobe Premiere.

Skolan samarbetar med film i Västmanland när det gäller utlåning av teknik, eftersom skolan inte ansvarar för den biten. Vi hjälper dig, som eventuellt har behov och intresse, att komma i kontakt med rätt personer.

Kursen är på halvfart.

För mer information ta kontakt med
Robin Widell   |   robin@tarna.fhsk.se

 

 

Distans

DISTANS

Nästa utbildningstillfälle VT 2024 Ansökningsperiod 1 oktober - 3 december

INTRÄDESKRAV

Inga särskilda inträdeskrav.

Övrig information

Kursens längd är 20 veckor på halvfart.

Vårtermin
15 januari 2024 – 31 maj 2024

Kursen har fyra obligatoriska träffar på skolan. Fredagar 19/1, 23/2, 12/4 och 24/5.
Tid 8.30-16.00

Ekonomiska villkor

Undervisningen är kostnadsfri.

Terminsavgift
900 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter.

Utbildningen berättigar inte till Studiestöd från CSN.