Tärnadagen 13 maj, 2023

Tärnadagen – lördag 13 maj, 2023

Tärnadagen är vår stora traditionsenliga återvändardag. Den arrangeras årligen den andra lördagen i maj. Vi arrangerar den tillsammans med Tärna folkhögskolas elevförbundAlla Tärnas tidigare studerande inbjudes att närvara. Speciellt inbjudna är jubilerande ”50-åringar”, dvs de som slutade skolan för 50 år sedan. Årets jubilarer är alla som slutade på Tärna 1973.

Under dagen serveras i vår matsal

–  Välkomstkaffe 40 kr.
–  Lunchbuffe 130 kr.
–  Eftermiddagskaffe med tårta 60 kr.

Årets program

Tider Program
09:30 Ankomstregistrering och kaffe
10:30 Välkomsttal av skolans rektor och elevförbundets ordförande. Vad händer på Tärna idag?
11:00 Öppen scen, där ni Tärnaiter själva spontant underhåller oss genom att berätta för oss om era personliga minnen från Tärnatiden och vad Tärna betytt för er.
11:45 Lunch
13:00 Visning av skolan
13:30 Elevförbundets årsmöte
14:30 Kaffe och tårta

Anmälan

Anmälan och betalning skall göras senast 5/5 till skolans expedition på telefon 0224-583 00 eller via mejl skolexp@tarna.fhsk.se. Betalning sker till PlusGiro 14 85 23 – 4, Region Västmanland.  Märk betalningen ”Tärnadagen”.