SMF Studiemotiverande kurs

Är du arbetssökande eller skoltrött men vill komma vidare? Vet du inte vilka verktyg du ska använda för att ta dig framåt? Först och främst – det är aldrig för sent att börja!

Den här inspirationskursen är för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Kanske funderar du på nya arbetsmöjligheter eller hur en utbildning kan hjälpa dig vidare. Kursen skapas utifrån dig och dina förutsättningar och mål. Den blir vad du gör den till och du får själv påverka vad den ska innehålla.

Kursen innefattar även inspirationsföreläsningar, studiebesök på skolor och spännande arbetsplatser och inom exempelvis film, foto och friskvård. Vi kommer hjälpa dig så du får med dig användbara verktyg till en ökad självinsikt och en större framtidstro. Detta är också en perfekt förkurs för dig som vill gå Allmän kurs.

För mer information ta kontakt med
Kristina Österberg   |   kristina.osterberg@tarna.fhsk.se

Kursinnehåll

På kursen tar vi upp följande ämnen:

  • Svenska
  • Framtidsplan
  • Studieteknik
  • Hur får jag en fungerande vardag?
  • Arbetsmarknaden idag
  • Varför är det bra att studera
  • Målbilder

Efter avslutad kurs får du ett kompetensintyg som kan användas för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget kan även användas vid intag till SFI.

En gång i veckan erbjuds skolans samtliga kursdeltagare “gemensam friskvård”. Här kan du välja allt från vattenträning eller gym till promenader och yoga. Utbudet kan variera! En eftermiddag varje vecka får du även möjlighet att utveckla ditt estetiska skapande inom bland annat textil, keramik, foto och bild.

INTRÄDESKRAV

  • Du måste vara minst 16 år fyllda.
  • Du måste vara inskriven på arbetsförmedlingen.

Övrig information

Löpande intag varje måndag.

Ekonomiska villkor

Undervisningen är kostnadsfri. Är du mellan 16–25 år eller över 25 år och inskriven i JOB (jobb- och utvecklingsgaranti) har du rätt till aktivitetsersättning. Vi står för kostnad upp till 2 000 kr av ditt månadskort/bussbiljett mot uppvisande av kvitto. Utbildningen berättigar till det högre studiestödet från CSN om du är inskriven på SMF. Pluggar du dessutom vidare på högskola kan dina lån från gymnasiestudierna skrivas av! → Här kan du läsa mer om SMF