Yrkeskurser

Stresspedagog – 1 termin

Har du ett genuint intresse för hälsa? Vill du utbilda dig specifikt inom stresshanteringsområdet – och kunna hjälpa andra att hitta verktyg för återhämtning?

Utbildningen är 1 termin på heltid på distans, med totalt 6 obligatoriska träffar på skolan. Varje närträff är 2 dagar, förutom sista träffen som är 3 dagar. Efter avslutad utbildning till diplomerad Stresspedagog kommer du kunna handleda, organisera och analysera hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå inom stresshanteringsområdet. Du kommer även att kunna lära ut olika former av verktyg för återhämtning och inspirera till att göra livsstilsförändringar för en bättre hälsa.

Du kan också använda utbildningen som en grund för att läsa vidare inom hälsoområdet eller starta eget företag. Du får ett diplom som intygar att du har genomfört utbildningen, att du varit närvarande samt visat de kunskaper som krävs.

För mer information ta kontakt med
Emma Tigerdahl   |   emma.tigerdahl@regionvastmanland.se

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Kursinnehåll

På utbildningen till Diplomerad Stresspedagog lär du dig mer om:

 • Synen på stress då och nu
 • Kroppens funktioner i stress
 • Fysisk aktivitet och stress
 • Stress i en digital värld
 • Återhämtningsverktyg
 • Pedagogik och lärandeprocesser
 • Lösningsfokuserad samtalsmetodik
 • Entreprenörskap
 • Vanors betydelse i våra liv
 • Naturens hälsofrämjande effekter
 • Främjande och förebyggande hälsoarbete
 • Fördjupning
 • Projekt

Tärna folkhögskola har en hälsoprofil. Vid varje närträff har utbildningen en gemensam fysisk aktivitet för kropp och själ.

DISTANS

Nästa utbildningstillfälle VT 2025 Ansökningsperiod 1 - 31 oktober

INTRÄDESKRAV

 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Kunskap i svenska motsvarande minst SvA grund
 • Arbetslivserfarenhet önskvärd
 • Arbete och/eller grundläggande studier inom stresshanteringsområdet är önskvärt. Till exempel kan du ha gått en hälsoutbildning på någon av landets folkhögskolor, läst en fristående kurs eller arbetat med människor i dessa frågor.

Övrig information

Vårtermin
8 januari – 31 maj 2024

Obligatoriska träffar på skolan ungefär en gång per månad, oftast torsdag och fredag.

v.2       11-12/1
v.6       8-9/2
v.10     7-8/3
v.15     11-12/4
v.18     2-3/5
v.22     29-31/5

Mellan träffar kommer du att få uppgifter som du gör på distans. Du har möjlighet att få handledning digitalt med lärare på kursen, men du bör vara förberedd för att klara självständiga studier. 

Du kommunicerar mellan träffarna med lärare och övriga deltagare via Google Classroom.

Närträffarna är en viktig del av utbildningen. Där möts vi och har praktiska övningar, diskuterar och utbyter erfarenheter och kunskaper inom hälsofrämjande arbete och stresshantering. Det bidrar till såväl personlig utveckling som en trygghet i att arbeta med stresshantering och hälsa.

Ekonomiska villkor

Undervisningen är kostnadsfri.

Terminsavgift
1800 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter.

En kostnad på ca 2000 kr tillkommer för kurslitteratur samt olika aktiviteter kopplade till utbildningen.

Utbildningen berättigar till studiestöd på eftergymnasial nivå från CSN.