Yrkeskurser

IT-pedagog

En distansutbildning med pedagogisk inriktning som breddar och utvecklar din kunskap inom IKT-områdena.

Kursen vänder sig till dig som vill höja kompetensen inom de mest använda IKT-områdena och som är intresserad av att exempelvis lösa IT-frågor i en arbetsgrupp. Du studerar på distans under 1 år med tio obligatoriska träffar på skolan (fredag–lördag, en gång i månaden). Efter kursen kan du åta dig uppdrag som IT-utbildare inom företag, kommun eller i egen verksamhet. Den här kursen ger dig även god kunskap och förberedelse till om du vill fortsätta med högskolestudier.

För mer information ta kontakt med
Tommie Karlsson   |  tommy.karlsson@regionvastmanland.se

Kursinnehåll

På utbildningen till IT-pedagog läser du följande ämnesområden:
  • IT, teknik och begrepp
  • Pedagogik och framförandeteknik
  • Program och appar
  • Publicering

Du väljer själv vilket eller vilka områden du vill fördjupa dig i. Du kommer bland annat läsa och lära om hemsidor, webbdesign, bildbehandling och pedagogik.

INTRÄDESKRAV

  • Du måste fylla 18 år det kalenderår du börjar studera.
  • 3-årigt gymnasium eller motsvarande.
  • Arbetslivserfarenhet är önskvärd eller utbildning som kan bedömas likvärdig.
  • Personlig intervju.

Övrig information

Förberedande kurs för framtida yrke inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). 1-årig heltidsutbildning på distans. 10 obligatoriska träffar på skolan, 1 gång/månad, fredag–lördag.

Hösten 2023
v.34       25-26/8
v.38       22-23/9
v.42     20-21/10
v.46     17-18/11
v.50     15-16/12

Våren 2024
v.3       19-20/1
v.7       16-17/2
v.11     15-16/3
v.16     19-20/4
v.21     24-25/5

Hösttermin
28 augusti 2023– 5 januari 2024
Vårtermin
8 januari 2024–31 maj 2024

Ekonomiska villkor

Undervisningen är kostnadsfri.

Terminsavgift
Terminsavgift på 1800 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter, samt kostnad för litteratur på ca 2000 kr. Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med studiebesök och andra resor.

Utbildningen berättigar till studiestöd på eftergymnasial nivå från CSN.