Tärnadagen är vår stora traditionsenliga återvändardag. Den arrangeras årligen den andra lördagen i maj. Vi arrangerar den tillsammans med Tärna folkhögskolas elevförbundAlla Tärnas tidigare studerande inbjudes att närvara. Speciellt inbjudna är jubilerande ”50-åringar”, dvs de som slutade skolan för 50 år sedan. Årets jubilarer är alla som slutade på Tärna 1973.

2023 genomförs Tärnadagen lördagen den 13:e maj.

Under dagen serveras i vår matsal:

–  Välkomstkaffe 40 kr.
–  Lunchbuffe 130 kr.
–  Eftermiddagskaffe med tårta 60 kr.

Årets program

09:30        Ankomstregistrering och kaffe
10:30        Välkomsttal av skolans rektor och elevförbundets ordförande. Vad händer på Tärna idag?
11:00        Öppen scen, där ni Tärnaiter själva spontant underhåller oss genom att berätta för oss om era personliga minnen från Tärnatiden och vad Tärna betytt för er.                      
11:45        Lunch
13:00        Visning av skolan
13:30        Elevförbundets årsmöte
14:30        Kaffe och tårta

Anmälan och betalning skall göras senast 5/5 till skolans expedition på telefon 0224-583 00 eller via mejl skolexp@tarna.fhsk.se. Betalning sker till PlusGiro 14 85 23 – 4, Region Västmanland.  Märk betalningen ”Tärnadagen”.