Title Image

Kostrådgivare

Kostrådgivare

Förstår du vikten av ett hälsosamt levnadssätt? Lever du som du lär? Och önskar du kanske inget hellre än att hjälpa även andra att nå sina mål och må bra? Grattis, då är vår kurs till kostrådgivare som klippt och skuren för dig!

Kursen är en påbyggnadsutbildning till vår (eller någon av Branschrådet För Hälsas medlemshögskolor) 1-åriga Hälsovägledarutbildning. Den genomförs under 11 veckor på distans med 3 obligatoriska tillfällen à 3-4 dagar på Tärna. Efter genomförd och avslutad kurs, har du möjlighet att söka certifiering som kostrådgivare via Branschrådet För Hälsa. Det innebär en pålitlig kvalitetssäkring på din kompetens som kostrådgivare och är en stor fördel och styrka att visa upp för framtida samarbeten.

Vill du läsa mer om Branschrådet För Hälsa gör du det här!

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Inträdeskrav

  • Du måste vara minst 18 år fyllda.
  • Svenskakunskap motsvarande minst SFI C-nivå.
  • Ha 3-årigt gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Fullständigt kursintyg från Hälsovägledarutbildning eller likvärdig utbildning.
  • Personlig intervju.

Övrig information

För godkänd certifiering krävs 100% närvaro samt ett aktivt deltagande på de obligatoriska träffarna.

1 – 4 juni

20 – 24 augusti

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Kursavgift på 500 kr tillkommer.
Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

På kursen Kostrådgivare utför du uppgifter framtagna av Branschrådet för Hälsa. Uppgifterna innefattar ett praktiskt moment och en skriftlig analysdel utifrån ditt praktiska arbete. Vid de tre sammankomsterna går ni även igenom introduktion, handledning, uppföljning samt certifieringsseminariet.

Kursinnehåll

  • Praktiska moment
  • Skriftlig analysdel
  • Certifieringsprov