Title Image

Diplomerad Stresspedagog

Diplomerad Stresspedagog

Ny utbildning!

Har du ett genuint intresse för hälsa? Vill du fördjupa dina kunskaper mer specifikt inom stresshanteringsområdet? Är du en person som vill kunna hjälpa andra att hitta verktyg för återhämtning?

Perfekt! Då är du som klippt och skuren för att läsa utbildningen Diplomerad Stresspedagog hos oss!

Du pluggar en termin på heltid. Utbildningen är på distans med närträffar 2 dagar/månad. Efter avslutad utbildning till Diplomerad Stresspedagog kommer du kunna handleda, organisera och analysera hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå inom stresshanteringsområdet. Du kommer även att kunna lära ut olika former av återhämtningsverktyg och inspirera till att göra livsstilsförändringar för en bättre hälsa. Du kan också använda utbildningen som en grund för att läsa vidare inom hälsoområdet eller starta eget företag. Du får ett diplom som intygar att du har genomfört utbildningen, att du varit närvarande samt visat de kunskaper som krävs. För mer information ta kontakt med Emma Tigerdahl.

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Inträdeskrav

 • 3-årigt gymnasium eller motsvarande
 • Kunskap i svenska motsvarande minst SvA grund
 • Arbetslivserfarenhet önskvärd
 • Arbete och/eller grundläggande studier inom stresshanteringsområdet är önskvärt. Till exempel kan du ha gått en hälsoutbildning på någon av landets folkhögskolor, läst en fristående kurs eller arbetat med människor i dessa frågor.

För ytterligare information, klicka på länken nedan.

Antagningskriterier

Övrig information

Vårtermin: 16 januari – 2 juni 2023

Närträffar på plats på Tärna folkhögskola en gång per månad, alltid torsdag och fredag, förutom sista tillfället som är onsdag, torsdag, fredag:

 • Vecka 3 – 19/1 samt 20/1
 • Vecka 7 – 16/2 samt 17/2
 • Vecka 10 – 9/3 samt 10/3
 • Vecka 13 – 30/3 samt 31/3
 • Vecka 17 – 27/4 samt 28/4
 • Vecka 22 – 31/5,1/6 samt 2/6

Vid närträffarna finns möjlighet till övernattning mellan torsdag och fredag på skolans internat. Mellan närträffar kommer du att få uppgifter som du gör på distans. Du har möjlighet att få handledning digitalt med lärare på kursen, men du bör vara förberedd för att klara självständiga studier. Genom struktur och planering kan kursen kombineras med arbete till viss del.

Mellan träffarna kommunicerar du med lärare och övriga deltagare via Google Classroom

 

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Vi tar ut en terminsavgift på 1400 kr, i denna ingår visst material och skolgemensamma aktiviteter.

En kostnad på ca 2000 kr tillkommer sedan för kurslitteratur samt olika aktiviteter kopplade till utbildningen.

Utbildningen berättigar till studiestöd hos CSN.

På utbildningen till Diplomerad Stresspedagog lär du dig mer om:

 • Synen på stress – då och nu
 • Kroppens funktioner i stress
 • Fysisk aktivitet och stress
 • Stress i en digital värld
 • Vanors betydelse i våra liv
 • Återhämtningsverktyg
 • Pedagogik och lärandeprocesser
 • Främjande och förebyggande hälsoarbete
 • Naturens hälsofrämjande effekter
 • Lösningsfokuserad samtalsmetodik
 • Entreprenörskap
 • Fördjupning
 • Projekt

Har du långt att pendla, vill komma ett steg närmare eget boende eller bara få uppleva folkhögskolelivet fullt ut? Då kan du bo på vårt internat!

Internatet på Tärna folkhögskola ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.

ANSÖK NU

Sista ansökningsdag 5 december