Title Image

Allmän kurs

allmän kurs

Vad vill du jobba med?

Skriv in starttid för ansökningar

Det här är kursen för dig som vill och/eller behöver gymnasiebehörighet. Du pluggar på heltid 1 till 3 år beroende förkunskap och studerar 3-4 ämnen per termin. Känner du att kursen behöver göras i ett lugnare tempo förlängs bara studietiden. Du kan även få stöd i form av handledning och istället för klasslärare har du en mentor som kan svara på frågor och funderingar som rör dina studier.

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Inträdeskrav

Du måste vara minst 18 år fyllda.

Övrig information

Utbildningen ger behörighet till yrkeshögskola samt högskolestudier.
Hösttermin: 24 augusti – 18 december 2020

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Terminsavgift på 1.400 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter.
Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med studiebesök och andra resor.

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

På Allmän kurs läser du följande kärnämnen:

  • Svenska
  • Historia
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Samhällskunskap

Du kan även få individuellt studiestöd.

En gång i veckan deltar Tärnas samtliga kursdeltagare i den omtyckta och populära aktiviteten Gemensam friskvård. Här kan du välja allt från boxning, vattengymnastik eller gym till promenader och yoga. Och en eftermiddag varje vecka får du även möjlighet att utveckla ditt estetiska skapande inom textil, keramik, foto och bild.

Har du långt att pendla, vill komma ett steg närmare eget boende eller bara få uppleva folkhögskolelivet fullt ut? Då kan du bo på vårt internat!

Internatet på Tärna folkhögskola ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.