Title Image

Allmän kurs med inriktning mot akutsjukvård 

Allmän kurs - akutsjukvård

Starttid för ansökningar

Vill du plugga till ambulanssjukvårdare eller jobba inom akutvård men saknar hela eller delar av gymnasiet?

På Tärna folkhögskola kan du läsa in kunskaper motsvarande gymnasiet och med inriktning på att senare söka YH-utbildningar mot tex ambulanssjukvårdare  eller jobb inom vård och omsorg.

Den förberedande kursen börjar den 11 januari 2021. Utbildningen är på 4 terminer.

Vi integrerar allmänna ämnen med vårdämnen vilket innebär att du tex läser vårdetik med samhällskunskapen eller medicin med matematiken.

Kursen innehåller mycket fysisk aktivitet vilket gör kursen lämplig även som förberedande till polis- eller brandmansutbildning.

Praktik, fältstudier och föreläsningar av vårdpersonal med stor och lång erfarenhet som t ex sjuksköterskor, fysioterapeuter m.m ingår i kursen.

Efter dina studier hos oss är du behörig att söka alla sorters YH-utbildningar, inte bara de inom vård och omsorg.

Inträdeskrav

Du måste vara minst 18 år fyllda.

Övrig information

Utbildningen ger behörighet till yrkeshögskola.
Vårtermin: 11 januari – 4 juni 2021

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Terminsavgift på 1.400 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter.
Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med studiebesök och andra resor.

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

På Allmän kurs – akutsjukvård läser du följande ämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Naturkunskap
 • Hälsa
 • Medicin
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi
 • Vård- och omsorgsarbete
 • Akutsjukvård

En gång i veckan deltar Tärnas samtliga kursdeltagare i den omtyckta och populära aktiviteten Gemensam friskvård. Här kan du välja allt från boxning, vattengymnastik eller gym till promenader och yoga.

Har du långt att pendla, vill komma ett steg närmare eget boende eller bara få uppleva folkhögskolelivet fullt ut? Då kan du bo på vårt internat!

Internatet på Tärna folkhögskola ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.