Title Image

Allmän kurs vård och omsorg

Allmän kurs - vård och omsorg

Starttid för ansökningar

På Tärna folkhögskola kan du läsa in kunskaper motsvarande gymnasiet och med inriktning på att senare söka YH-utbildningar mot tex ambulanssjukvårdare  eller jobb inom vård och omsorg.

Utbildningen är på 4 terminer.

Vi integrerar allmänna ämnen med vårdämnen vilket innebär att du ibland läser vårdetik med samhällskunskapen eller medicin med matematiken.

Kursen innehåller mycket fysisk aktivitet vilket gör kursen lämplig även som förberedande till polis- eller brandmansutbildning.

Praktik, fältstudier och föreläsningar av vårdpersonal med stor och lång erfarenhet som t ex sjuksköterskor, fysioterapeuter m.m ingår i kursen.

Efter dina studier hos oss är du behörig att söka alla sorters YH-utbildningar, inte bara de inom vård och omsorg.

Folkhögskolans pedagogik bygger på att du lär dig tillsammans med andra, att du är närvarande på lektioner och att du aktivt tar eget ansvar för dina studier.

Inträdeskrav

Du måste vara minst 18 år fyllda.

För ytterligare information, klicka på länken nedan.

Antagningskriterier

Övrig information

Utbildningen ger behörighet till yrkeshögskola.
Hösttermin: 30 augusti – 17 december 2021
Vårtermin: 10 januari – 20 maj 2022

Ekonomiska villkor

Undervisningen är gratis. Terminsavgift på 1400 kr/termin tillkommer för material och skolaktiviteter.
Ytterligare kostnader kan tillkomma i samband med studiebesök och andra resor.

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN

På Allmän kurs – vård och omsorg läser du följande ämnen:

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Historia
 • Naturkunskap
 • Hälsa
 • Medicin
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykologi
 • Vård- och omsorgsarbete
 • Akutsjukvård

En gång i veckan deltar Tärnas samtliga kursdeltagare i den omtyckta och populära aktiviteten ”Gemensam friskvård”. Här kan du välja allt från boxning, vattengymnastik eller gym till promenader och yoga. Utbudet kan variera! En eftermiddag varje vecka får du även möjlighet att utveckla ditt estetiska skapande inom bl.a. textil, keramik, foto och bild.

Har du långt att pendla, vill komma ett steg närmare eget boende eller bara få uppleva folkhögskolelivet fullt ut? Då kan du bo på vårt internat!

Internatet på Tärna folkhögskola ligger i skolans park. Här bor du i enkelrum med egen toalett och dusch, antingen i Östergård eller i Västergård.