Title Image

Vi träffas och skriver

Vi träffas och ni skriver!

Ni kan fortsätta på något ni redan börjat skriva på hemma, eller börja på något nytt under kursen. Ni kommer att få skrivövningar av alla upptänkliga slag de första två dagarna och sedan få alltmer tid till eget skrivande. Den här veckan kommer ni att få ägna en eftermiddag åt att läsa någon av era texter högt på många olika vis för att märka hur själva tonen i uppläsandet förändrar åhörarens mottagande.

Fem skrivardagar på Tärna handlar om att få tid till sitt skrivande, vacker miljö, massor av mänskliga möten och god mat. Och – ett undersökande av det inre livet. På den här kursen får ni som vill möta era inre kritiker. Det är visserligen bra att ha ett inre granskande öga, men det behöver vara ni som bestämmer när den stränga rösten inom er är välkommen att läsa er text – och hur stor makt den ska ha under er process. Ofta har våra inre kritiker blivit ganska så rejält tråkiga och oflexibla. Och inte sällan säger de med sträng röst ”skriv inte den där patetiska skiten nu!”. Och – detta kan få förödande konsekvenser för ens kreativitet.

Deltagarna på sommarkursen får göra en liten skulptur eller liten figur av det lilla monstret… När det omedvetna inre motståndet på så sätt får en fysisk form brukar det bli lättare att se vad som är vad, och vems röst som tillhör vem. Och hur ett samtal med den där kritiska rösten kan berika skrivandet snarare än stoppa processen.

Kursledare: Ann Eberstein

Frågor gällande kursinnehåll: kontakt@anneberstein.se

Övriga frågor: skolexp@tarna.fhsk.se

Datum/Tid

Datum: 2021-06-28 - 2021-07-02

Boka

Platser kvar: 0/12
Läs villkor och praktisk information här

Detta evenemang är fullbokat.