Om högskolebehörighet

Hur blir jag behörig till högskola/universitet genom folkhögskolestudier?
Genom att läsa Allmän kurs på folkhögskolan kan du få behörighet till högskolestudier. För att få grundläggande behörighet genom studier på folkhögskola måste du uppfylla två delar:

Du behöver studera sammanlagt 3 år på gymnasienivå. Om det blir 1, 2 eller 3 år på folkhögskola beror dels på tidigare gymnasie- eller komvuxstudier.

Du måste också – utöver ett antal hela årskurser – uppnå behörighet i de 10 kärnämneskurserna: Svenska 1, 2 och 3/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matematik 1a, b eller c, Engelska 5 och 6, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Religionskunskap 1 och Historia 1a1.

Folkhögskolan intygar att du har kunskaper motsvarande godkänd nivå i kärnämnena. (Dessa kärnämneskurser kan du också ha inhämtat från gymnasieskola eller komvux före eller efter studierna på folkhögskolan.)

För att bli behörig till Yrkeshögskola behöver du uppnå behörighet i följande sju gymnasiala kurser: Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1a1, Historia 1a1

Särskilda behörigheter
På Tärna folkhögskola du läsa in ett antal kurser som ger särskilda behörigheter (utöver de sju kärnämnena).
Här finns möjlighet att läsa Matematik 2a, b eller c , Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1a2, Historia 1a2.

 

På Tärna folkhögskola läser du Allmän kurs med olika profiler, bl.a. högskoleförberedande profil.


Studieomdöme – vårt bedömningsverktyg på folkhögskolan
På folkhögskolan kan man få ett studieomdöme med en sammanfattande bedömning av studieförmågan som sätts på ett underlag från alla undervisande lärare. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning, det vill säga studier på högre nivå. Studieomdömet har sin betydelse vid ansökan till högskolan och universitet, då folkhögskolestuderande med intyg om grundläggande behörighet samt studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp. Du skall läsa minst 30 veckor i en eller flera folkhögskolor för att få studieomdöme.

I studieomdömet beaktas:
• kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
• förmåga till analys, bearbetning och överblick
• ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier
• social förmåga

Omdömesskalan är: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god-utmärkt studieförmåga (3,5), Mycket god studieförmåga (3), God-Mycket god studieförmåga (2,5), God studieförmåga (2), Mindre god-god studieförmåga (1,5) eller Mindre god studieförmåga (1).

Två urvalsgrupper samtidigt
Om du vill söka till högskola/universitet söker du via en speciell urvalsgrupp (BF). Det är en speciell folkhögskolekvot. Vi rekommenderar dig att även göra högskoleprovet för att öka dina chanser. Då placeras du i två grupper i urvalet (BF och HP).
På Tärna folkhögskola genomför vi varje år ”högskoleprovet på låtsas” för att öka den studerandes chanser till ett högre provresultat.

  • Tärna folkhögskola
  • Kumla kyrkby
  • 733 93 Sala
  • Telefon: 0224-583 00
  • E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.