Title Image

Author: Isa

Inställd massage för externa gäster!

  |   Aktuellt

P.g.a. rådande situation med pandemin samt de nya riktlinjerna som Region Västmanland kom med 12/11, så har skolledningen beslutat att massagekliniken inte tar emot externa klienter fr.o.m. måndag 16/11. Detta beslut gäller fr.o.m. nu och fram till kliniken stängs senare i höst. Margareta Wistrand Rektor/Verksamhetschef Tärna Folkhögskola...

Read More

Covid-19 information

  |   Aktuellt

Från 12 november till den 10 december skärps råden för dig som bor eller vistas i Västmanland län. Du uppmanas därför att följa de skärpta råden som handlar om att: • avstå från att vistas i inomhusmiljöer med risk för trängsel, t ex butiker, köpcentrum, badhus, gym. •...

Read More

Covid-19 information

  |   Aktuellt

Skolledningen har beslutat att förlänga det beslut som togs 17/8 tills vidare. Det innebär att fr o m 1/11 genomför vi långa kurser och korta kurser, de korta kurserna enbart som kvällskurser. Vi kommer också att erbjuda boende på skolans internat. Vi kommer inte att genomföra...

Read More