All vattengymnastik är uppskjuten. Planerad start april 2023.

OBS! Kursstarten för Vattengymnastik är uppskjuten. Planerad start april 2023. Anmälan kommer därför att öppna längre fram. Om du är intresserad av kursen, håll utkik här på hemsidan i mitten av mars!