Title Image

Blog

Information gällande studier vecka 4 -5

  |   Aktuellt

På grund av läget med den pågående pandemin så har skolledningen idag tagit följande beslut som påverkar skolans långa utbildningar.

Från och med måndag 24/1 till och med fredag 4/2, vecka 4 och vecka 5, delar vi upp våra olika utbildningar så att deltagarna studerar viss tid på skolan och viss tid som fjärr- och distansstudier. Klasserna följer sin undervisning enligt schema.

Klasserna studerar dessa dagar på skolan:
Allmän kurs (AY+AH): Tisdag, torsdag och fredag
Allmän kurs Språkstöd: Måndag, onsdag och fredag
Hälsoinspiratör: Tisdag och torsdag
Allmän kurs Vård och omsorg: Måndag och onsdag
Filmutbildning -Grund och Skådespeleri: Måndag, tisdag och onsdag
Studiemotiverande kurs (SMF): Onsdag, torsdag och fredag

Vi fortsätter med samma lunchtider som vi har haft detta läsår.
Undantag är Vård och omsorg som dessa två veckor äter lunch kl. 11:30, och Hälsoinspiratörer äter lunch på tisdagarna kl. 11:45.

Skolan kommer inte att ha någon gemensam friskvård på tisdagar eller så kallad skolgemensam aktivitet på onsdagseftermiddagar under dessa veckor.

Fortsätt att tänka H-A-S, var noggrann med Handhygien, Håll avstånd, Stanna hemma om du har symtom.

Läs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Margareta Wistrand
Rektor