Title Image

Blog

Coronariktlinjer från och med 1 november 2021

  |   Aktuellt
 • Man ska stanna hemma om man har symtom som kan
  vara tecken på luftvägsinfektion. Tecken på luftvägsinfektion kan till exempel
  vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Rådfråga 1177 om att testa sig för Covid-19
  eller inte.
 • De som har stannat hemma kan komma tillbaka till
  skola och arbete när de:

–  varit feberfria ett dygn och
–  känner sig helt friska

Om man fortfarande har lätta luftvägssymtom
efter 7 dygn kan man ändå komma tillbaka till skola och arbete om man i övrigt
känner sig frisk.

/Margareta Wistrand
Rektor