Title Image

Blog

Covid-19 information 2021-08-31

  |   Aktuellt

Under hösten 2021 är det Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen.

Fortsätt tänk på H-A-S, Handhygien – Avstånd – Symtom.