Title Image

Blog

Covid-19 information 2021-02-24

  |   Aktuellt

Utifrån det aktuella läget med pandemin har skolledningen beslutat följande:

  • Vecka 10, efter sportlovet, fortsätter vi med studier halva tiden på skolan och halva tiden som fjärr- och distansundervisning.
  • Vecka 11, 12 och 13 bedrivs undervisningen helt på skolan.
  • Vecka 15, efter påsklovet, bedrivs undervisningen halva tiden på skolan och halva tiden som fjärr- och distansundervisning.
  • Vecka 16 och fram till avslutningen vecka 22 sker undervisningen helt på skolan.

Mer information till deltagarna kommer ske från respektive kursansvarig via Google Classroom.

Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer och nya, snabba beslut kan komma att behöva tas.

Fortsätt tänk på H-A-S, Handhygien – Avstånd – Symtom.

Ta hand om er och stanna hemma vid minsta symptom.

 

Margareta Wistrand
Rektor/verksamhetschef
Tärna folkhögskola