Title Image

Blog

COVID-19 INFORMATION 21-01-28

  |   Aktuellt

Skolledningen har beslutat att vi kommer bedriva studier mer på plats på skolan från och med måndag den 1 februari 2021 och fram till 7 mars 2021.

 

Deltagarna på våra långa kurser kommer, vid olika tillfällen, studera halva tiden på plats i skolan och halva tiden som fjärr- och distansundervisning.

 

Kursansvariga lämnar mer information till deltagarna via Google classroom.

 

Fortsätt tänk på H-A-S! Handhygien-Avstånd-Symtom.

 

Ta hand om er och stanna hemma vid minsta symtom!

 

Margareta Wistrand

Rektor/Verksamhetschef

Tärna folkhögskola