Title Image

Blog

Covid-19 information

  |   Aktuellt

Från 12 november till den 10 december skärps råden för dig som bor eller vistas i Västmanland län.

Du uppmanas därför att följa de skärpta råden som handlar om att:
• avstå från att vistas i inomhusmiljöer med risk för trängsel, t ex butiker, köpcentrum, badhus, gym.
• avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför länet.
• avstå från sociala sammankomster eller evenemang som t ex möten, konserter, idrottsträningar, tävlingar.
• undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
Du måste alltså ta ett stort personligt ansvar och tänka dig för som privatperson och hur du bör/ska agera utifrån ovanstående skärpta råd.
På Tärna folkhögskola följer vi Folkhälsomyndighetens Allmänna råd i samråd med vår huvudman Region Västmanland samt med Tärnas politiska nämnd.
Vi fortsätter att jobba vidare utifrån det beslut vi tog 21/10. Det innebär att vi genomför långa kurser och korta kurser, de korta kurserna enbart som kvällskurser. Vi kommer också att erbjuda boende på skolans internat.
Vi kommer inte att genomföra konferenser. Vi ställer således in Estetisk verksamhet och föreläsningar samt temadagar på långa kurser tills vidare. Och vi kommer inte att ha några större samlingar alls framöver.
Vi kommer att följa utvecklingen i vår egen region och i landet, och om det kommer nya rekommendationer, kan vi behöva ta snabba beslut gällande skolans verksamhet. Men det hoppas vi att alla har förståelse för.
Vi kommunicerar via skolkontot på Google samt på skolans hemsida och Facebook-sida.
Tänk på H-A-S i alla lägen, Handhygien – Avstånd – Symtom, samt följ de nya skärpta råden i ditt privatliv.
Ta hand om varandra väl! Och ta ditt personliga ansvar!
Tillsammans kan vi minska smittspridningen i Västmanland län!

Margareta Wistrand
Rektor/Verksamhetschef
Tärna Folkhögskola