Title Image

Blog

Covid-19 information

  |   Aktuellt

Skolledningen har beslutat att förlänga det beslut som togs 17/8 tills vidare. Det innebär att fr o m 1/11 genomför vi långa kurser och korta kurser, de korta kurserna enbart som kvällskurser. Vi kommer också att erbjuda boende på skolans internat.
Vi kommer inte att genomföra konferenser.

Vi ställer således in Estetisk verksamhet och föreläsningar samt temadagar på långa kurser tills vidare. Och vi kommer inte att ha några större samlingar alls framöver.

Vi kommer noggrant följa utvecklingen i samhället gällande den pågående pandemin och följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har.
Det är viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och att vi alla hjälps åt i denna allvarliga och speciella situation så att vi på Tärna gör vad vi kan för att undvika smittspridning.

Så tänk på …  H-A-S, dvs Handhygien – Avstånd – Symtom.
Där symtom kan vara t ex hosta, halsont, feber, huvudvärk.

Det är viktigt att vara extra noggrann med sin handhygien, att hålla avstånd samt att stanna hemma vid minsta symtom, även mildare symtom som hosta eller lätt halsont.

Om vi tänker på detta i allt vi gör så är jag övertygad om att vi har goda förutsättningar för att kunna ha skolan öppen för undervisning i större grad än i våras.

Vi fortsätter med de åtgärder som vi har gjort från starten med t ex extra städning mm mm.

Det är viktigt att alla känner sig bekväma med studiemiljön i Google så att man kan studera och hänga med fast man kanske är hemma pga lättare symtom eller sjukdom. Om någon behöver mer vägledning inom Google-verktyget, prata med era mentorer.

Alla har ett stort eget ansvar att vid alla tillfällen visa hänsyn och respektera varandra.

Vi kommer, som sagt, att följa utvecklingen i landet och i vår egen region, och om det kommer nya rekommendationer, tar vi nya beslut. Vi kommer även att följa upp verksamheten på skolan veckovis och reglera ifall det behövs. Det kan bli snabba beslut, men det hoppas jag att alla har förståelse för.

Ta hand om varandra väl och tänk på H-A-S i alla lägen.

Margareta Wistrand

Rektor/Verksamhetschef

Tärna Folkhögskola