Title Image

Blog

Covid-19 information

  |   Aktuellt

Tärna folkhögskola kommer att starta höstterminen som planerat måndag 24/8. Pga rådande pandemisituation så blir det en alternativ start där våra grupper/klasser börjar vid olika tider och i olika lokaler. Mer information om detta har vi skickat till samtliga antagna studerande.
I övrigt kommer vi att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har. Det är viktigt att alla tar sitt personliga ansvar och att vi alla hjälps åt i denna allvarliga och speciella situation så att vi på Tärna gör vad vi kan för att undvika smittspridning.
Följande åtgärder har vi bl a planerat för på skolan:
– Markerat avstånd på golvet vid receptionen och matsalen – och uppmanar till en social distansering på 2 meter.
– Satt upp plexiglas vid receptionen samt i matsalen där maten kommer att serveras.
– Möblerat om i lektionssalarna för att skapa mer utrymme. Alla grupper/klasser kommer även att ha tillgång till flera klassrum.
– Schemat för matsalens samtliga måltider har ändrats för att undvika onödig trängsel.
– Vi kommer inte att ha gemensamma samlingar för hela skolan.
– De olika grupperna ska använda olika in- och utgångar.
– Det finns gott om tvål och pappershanddukar på alla toaletter.
– Handsprit är framställt på olika ställen i alla gemensamma utrymmen.
– Lokalerna städas varje dag och vi kommer att t ex sprittorka bord, räcken och dörrhandtag samt städa toaletterna extra noggrant.
– Vi har klistrat upp lappar med information runt om på skolan för att vi ska påminnas om hur vi ska förhålla oss. Det finns även på andra språk än svenska.
– Vi bygger upp en studiemiljö i Google så att man kan studera och hänga med fast man kanske är hemma pga lättare symtom, så att man på så sätt inte ska känna att man missar något.
– Vi har ställt in Estetisk verksamhet och föreläsningar samt temadagar på långa kurser fram till 31/10.
Alla har ett stort eget ansvar att vid alla tillfällen visa hänsyn och respektera varandra.
Vi kommer att följa utvecklingen i landet och i vår egen region, och om det kommer nya rekommendationer, tar vi nya beslut. Vi kommer även att följa upp verksamheten på skolan veckovis och reglera ifall det behövs. Det kan bli snabba beslut, men det hoppas jag att alla har förståelse för.
Under hösten genomför vi långa kurser och korta kurser, enbart kvällskurser. Vi kommer också att erbjuda boende på skolans internat. 
I dagsläget har vi beslutat att vi inte genomför konferenser fram till 31/10, då vi tar ett nytt beslut.
Vi har 3 ord som vi kommer att ha som mantra under terminen, Handhygien – Avstånd – Symtom, H-A-S.
Det är viktigt att vara extra noggrann med sin handhygien, att hålla avstånd samt att stanna hemma vid minsta symtom, även mildare som hosta eller lätt halsont.
Om vi tänker på detta i allt vi gör så är jag övertygad om att vi har goda förutsättningar för att kunna ha skolan öppen för undervisning i större grad än i våras.
Till sist vill jag önska alla välkomna till en ny termin!
Ta hand om varandra väl och tänk på H-A-S i alla lägen.

Margareta Wistrand
Rektor/Verksamhetschef
Tärna Folkhögskola