ninah
Det omöjliga tar bara lite längre tid!

Reflektion - Framförandeteknik

Här följer reflektioner över två läsvärda böcker om framförandeteknik. Första boken vi läste var ”Rätt sagt på rätt sätt”, av Barbro Fällman. Andra boken var ”Presentationsteknik”, av Anders Hedin.

”Rätt sagt på rätt sätt” av Barbro Fällman

Barbro Fällman börjar med att hänvisa till sin långa erfarenhet som pedagog, bl.a. som gymnasielärare och lärarutbildare, sedan följer en bok som är lätt att läsa, den är full av erfarenheter och tips om hur man blir en mer säker och karismatisk talare.

10 goda råd för att bli en god talare,

- Förbered dig i god tid.
- Analysera målgruppen – vilka ska du tala inför?
- Öva på inledningen och avslutningen.
- Strukturera ditt anförande, skapa en röd tråd.
- Skapa en god relation till åhörarna, var dig själv.
- Gör intryck med känsla, humor, allvar, kunskap, personlighet…
- Använd din röst.
- Använd ditt kroppsspråk.
- Försök hantera eventuell nervositet.
- Öva och träna.

Listan ovan är tagen ur hennes bok och den listan är väldigt lätt att ta till sig och få med sig, redan här har hon gett en bra grund att bli en bättre talare. Hennes sätt att beskriva hur man ska strukturera sitt anförande, att ha en röd tråd som är lätt att följa, är mycket bra. Man får konkreta förslag på hur man ska disponera informationen för att hålla en klar röd tråd och man får känslan av att man relativt lätt kan förankra detta i verkligheten. Hon tar upp hur viktigt det är att man är uppmärksam på lyssnaren, att man ser till att ändra ton, tempo och att man ska hålla sig kort och enkel. Än bättre blir det när hon visar på skillnaderna mellan manlig och kvinnligt och hur man är som lyssnare och som framförare, hon är noga med att säga att det är generaliseringar vilket är bra då det skiljer sig från individ till individ. Man får läsa en del påståenden om hur män och kvinnor fungerar och dessa påståenden är tagna från modern forskning vilket är bra punkter att ta till sig.

Hon nämner att man alltid är nervös inför ett framträdande men att hon numer kallar det för anspänning och att man kan underlätta denna anspänning genom förberedelser och andningstekniker. Hon skriver ”Om vi som barn och skolelever inte fått träna på att uttrycka vår åsikt (kanske vi till och med tystats ner) så blir det förstås svårt att senare i livet vara frimodig och öppen...” Det är viktigt att träna på att stå inför en grupp människor och att övning ger färdighet. I boken återkommer hon till att man ska öva, träna, förbereda sig och vara sig själv.

”Winston Churchill, en gång premiärminister i Storbritannien, och Nobelpristagare i litteratur för sina biografier och sina tal, var så nevös att han svimmade vid ett par av sina första offentliga framträdanden.” (Ur ”Rätt sagt på rätt sätt” av Barbro Fällman.)

Symptomen för nervositet är olika hos olika människor och ovan nämnda anekdot visar att även mäktiga människor som framstår som självsäkra och inte alls nervösa i själva fallet är nervösa. Man får tips på hur man kan jobba med nervositeten genom att t.ex. vara ordentligt förberedd, kolla att man har alla papper i ordning och att tänka ”jag kan…”, ”jag tycker det här är roligt…”, för att ställa in sig på rätt sätt. Hon säger också att det inte är ett misslyckande att söka stöd i t.ex. manuskript om man kommer av sig, men att man inte ska lita på det helt utan tala fritt och öppet för att skapa intresse.

Kroppsspråket är viktigt att tänka på, skriver Barbro, hon påpekar att det sänder ut signaler som tas upp både medvetet och omedvetet av den som lyssnar och att det är viktigt att man sänder ut samma budskap med kroppsspråket som det talade språkets budskap. Detta är något som kräver övning och ökad självmedvetenhet vilket är viktigt så att man inte sänder dubbla budskap. Det är något man behöver arbeta med och man får tips i boken om hur man ska göra och inte göra. T.ex. ska man tänka på hur man för sig när man står, man ska helst inte stå med armarna korsade över bröstet utan rakt och eventuellt med händerna i sidan. Man ska inte heller titta i golvet utan man ska stå rakt och ge ett självsäkert intryck (även fast man känner sig osäker) och titta på sin publik eller strax ovanför dem. Man ska även tänka på hur man klär sig, inte ha stora smycken eller för färgglada kläder utan man vill att folk ska lyssna på vad man har att säga och inte läsa vad det står för roligt på tröjan. Ett bra citat från Barbros bok och som vi gillar är: ”Uttryck skapar intryck”.

”Presentationsteknik – En handbok i framgång” av Anders Hedin

Anders Hedin öppnar med att berätta ett scenario där ”Kerstin” ska hålla en presentation men får en mardrömsstart, hon tappar ut overhead pappren på golvet i början av presentationen, några kommer in sent… Men hon genomför presentationen och får många frågor och tummen upp av sin chef. Hur kunde hon lyckas trots den jobbiga starten? Anders berättar att det får vi vet först i slutet av boken. Sedan får vi veta att boken är upplagd som en presentation vilket känns som ett mycket bra sätt att förmedla den kunskap han har.

Anders börjar med att ta upp nervositet och hur man hanterar denna, han plockar isär nervositeten ända ned till hur kroppen fungerar. Han gör den naturlig och förklarar att det är olika reaktioner i kroppen som kommer på ett ögonblick och att man kan göra vissa förebyggande delar för att underlätta för sig, t.ex. genom andningsteknik, vara förberedd och erkänna för sig själv att man är nervös. Han kommer med jämförelsen att man är som en gnu på savannen som ska attackeras av ett lejon. Han får en att tänka om angående nervositet, det är kroppen som reagerar mer eller mindre automatiskt och det är inte något fel. Han betonar att är man förberedd och är man sig själv så kommer det gå bra, ingen är så bra på att vara dig själv som du.

Han ger en mycket bra grundläggande ”steg för steg” hjälp för dem som är nya i presentations- och talarvärlden. Han lägger en bra grund för hur man bäst förbereder sig och han tar upp viktiga frågor man bör ställa sig vid alla slags framträdanden:

- Vilka kommer?
- Vad är deras förväntningar?
- Hur ser lokalen ut?
- Vad ska jag säga den första minuten?
- Om jag själv var tvungen att nämna endast en sak, vad skulle jag välja?
- Vilka frågor skulle jag själv ställa?
- Vad ”står på agendan” efter att du avslutat?

Han skiljer på en bra start och en bra inledning. En bra start ska fånga intresset med en eller två meningar och inledningen ger information om dig och vad ni ska ge er in på för ämne. Sedan följer resterande strukturering av presentationen och han ger exempel på fallgropar och hur man gör för att undvika dem. Han ger förslag på frågetekniker som man kan använda om man inte riktigt vet hur man ska få igång åhörarna. Han är noga med att poängtera att ingen fråga är för dum och att frågor är bra, då har man fångat intresset. För att snyggt knyta ihop sin presentation har han förslag på hur man sammanfattar det man pratat om med ett par ord och hur man sedan ”göra slut” för att klart visa att det är slut och sedan tacka för sig. Alla dessa tips och fler kommer i turordning och man känner att man hänger med i hans resonemang och det känns troligt och man känner att man nog kan genomföra en presentation bättre om man tar tillvara på det han skriver.

Man får tips och förklaring på disponeringstekniker (bakgrundstekniken, rubriktekniken och viktordningstekniken), som passar i olika slags presentationer och han är noga med att säga att man ska välja det som passar åhörargruppen och ämnet, inte vad som är bekvämt för dig som föreläsare. Detta för att få en bra presentation som är relevant för lyssnarna. Vilken disponeringsteknik man än väljer är det alltid en fördel att hålla det så enkelt som möjligt och kort, att utelämna oväsentligheter är bra och vill någon veta mer så kommer frågorna. Han återkommer till att man ska hålla det enkelt, tänka på vilka lyssnare man har och att man ska vara sig själv

Även när det kommer till att visa bilder ska man vara sparsam, Anders skriver att det är viktigt med bilder men att många gånger blir det för många bilder. Hellre färre och enkla bilder, vissa tycker inte att man kan visa enkla bilder till ett komplicerat ämne men det tycker han är mycket bra. Ofta blir det en bra balans i presentationen och genom att använda text och tal växlat med bilder så stimulerar man olika inlärningssätt och olika kunskapsnivåer som finns hos lyssnarna. Till exempel kan man vid tal om miljöförstöring visa upp en bild på en svår oljeläcka som skadat vatten och djurliv.

Sammanfattning

Barbro Fällmans bok är bra, den visar autentiska fallbeskrivningar och talar öppet om att man ska vara sig själv, ger tips om hur man blir en god talare och visar mycket bra om hur man håller "en röd tråd" på olika sätt. Redan i inledningen hänvisar hon till sin långa erfarenhet som pedagog och det ger ett seriöst intryck och man vill gärna läsa vad hon har att visa och lära. Anders bok är enligt vårt tycke en komplett handbok i hur man ska göra för att förbereda ett framträdande, vilka frågor som är bra att ställa som rör grupp/lokal/kunskapsnivå. Dessutom får man handfasta tips i hur man tacklar olika situationer som kan uppstå. Denna bok är mycket bra för en nybörjare som behöver guidning. Båda böckerna gav känslan av att man förstått mer och att man lär sig mer längs vägen och att man inte är fullkomlig. Inte ens som talare efter 20 år är man fullkomlig, man ska ha en ödmjuk inställning och ta tillvara på åhörarnas kunskaper och kunskapsnivå. De betonar båda att man ska vara sig själv, tänka på vilka man ska tala för och att man ska vara väl förberedd med allt från ditt eget kunnande till hur lokalen ser ut och huruvida tekniska hjälpmedel fungerar eller inte. Man får även läsa att man har lov att säga ”Jag vet inte”, det är bättre att säga att man inte vet än att ge ett halvbra, halvt påhittat svar för då tappar man respekt. Det är bättre om man ber att få återkomma.

Båda böckerna ger en bra grund på vad man ska tänka på före, under och efter ett framträdande. De var båda lättlästa och tunna i storleken men känns mycket genomtänkta och innehållsrika utan att bli tunglästa. Största skillnaden var att Anders bok gav mer handkraftiga verktyg som man kan dra nytta av från den stunden man läser, han använde även ett fåtal enkla bilder under textens gång som har fastnat. 

Till toppen av sidan
Tillbaka till "Mina uppgifter"